Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 1’e indiren karar yayımlandı
Gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV oranı yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, "Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.