Müsilajla mücadelede yeni adım! TBMM’ye sunuldu

Musilaj sorununa çözüm bulmak adına getirilen kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
65 milletvekilinin imzasıyla getirilen kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif, 31 madden oluşmakta.

Kanun teklifiyle, denizlerimizde meydana gelen musilaj sorununa ilişkin adım atılarak, denizi kirleten deniz araçlarına, denize kıyı tesislere ve deniz atık boşaltan tesislere bir takım yükümlülük ve yaptırımlar getiriliyor.

CEZALAR ARTTIRILIYOR 

Hali hazırda bulunan  cezaların bir kısmı arttırılıyor, arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara avantajlar sağlanıyor. Belediyelerin atık geri kazanım tesisi kurmaları amaçlanıyor.
Bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği dair sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları için istisna getiriliyor.

Yapı denetim firmalarına verilen cezalarda ve bunlara sebep olan fiillerde düzenleme yapılıyor.

Binalarda Kimlik Sertifikası uygulaması başlayacak. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.