Elektrikli scooter ile 'Akrobatik hareketler yapmak' yasaklandı , karar Resmi Gazete'den yayımlandı

 

Elektrikli Scooter ile 'Akrobatik hareketler yapmak' yasaklandı , karar Resmi Gazete'den yayımlandı

Elektrikli Scooter'lara düzenleme geldi ve artık pek çok şey yasaklandı.Elektrikli scooter ile yolcu taşınması , akrobatik hareketler yapmak gibi pek çok yasaklandı işte detaylar ; 


En aşağıda uygulanması gereken kararlar için izin verecek olan merciler 

Yönetmelikte, paylaşımlı e-skuter izni verecek merciler ise şöyle belirtildi:


"Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin, paylaşımlı e-skuter faaliyetlerinde kullandıracakları e-skuterler için;


a) Büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den,


b) Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan,


c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mercilerin görevli ve yetkili olmadığı ve özel kanunlar ile belirlenmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş ilgili kurum ve işletmelerden izin almaları ve 24'üncü maddenin ikinci fıkrasındaki harcı ödemeleri zorunludur."Sürücülerin uyacakları kurallar

Yönetmelikte, E-skuter kullanımına ilişkin genel hususlarda ise şunlar belirtildi:


"E-skuter sürücülerinin uyacakları kurallar aşağıda gösterilmiştir:


a) E-skuterin;


1) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,


2) Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,


3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,


4) Yaya yollarında sürülmesi,


5) Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,


6) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,


7) Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,


8) Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,


b) E-skuterde;


1) Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,


2) Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,


3) Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması,


yasaktır.


gündem